Program studiów podyplomowych e-Commerce obejmuje następujące zagadnienia:

1.Analiza danych marketingowych w e-Commerce8h
2.Analiza strategiczna w e-Commerce8h
3.e-Commerce na świecie i w Polsce: trendy rynkowe i nowe rozwiązania12h
4.Analityka biznesowa w e-Commerce8h
5.Analiza użyteczności strony internetowej metodą eye-trackingową8h
6.Aspekty prawne działalności e-commerce12h
7.Automatyzacja procesów e-Commerce4h
8.Cross-border e-Commerce: sprzedaż produktów zagranicą4h
9.Customer journey – proces zakupowy online8h
10.e-Marketplace: organizacja działań handlowych w Internecie z wykorzystaniem platform sprzedażowych4h
11.Logistyka e-Commerce8h
12.Marketing doświadczeń4h
13.Niestandardowa komunikacja z klientem wspierana nowymi technologiami8h
14.Omnichannel: integracja wielu kanałów sprzedaży i dystrybucji4h
15.Optymalizacja procesów w logistyce e-Commerce4h
16.Ostatnia mila i współpraca operatorami KEP4h
17.Platformy sprzedażowe e-Commerce4h
18.Powierzchnie magazynowe dla e-Commerce4h
19.Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w logistyce e-Commerce2h
20.Social media marketing4h
21.Sprzedaż poprzez marketplace. Porównanie, charakterystyka i case studies8h
22.Strategie marketingu i sprzedaży internetowej12h
23.Współpraca z operatorem logistycznym w e-Commerce4h
24.Zarządzanie asortymentem i zapasem w e-Commerce2h
25.Zarządzanie magazynem w e-Commerce8h
26.Zarządzanie projektami12h
27.Zarządzanie zwrotami w e-Commerce4h
28.Seminarium podyplomowe4h


Studia kończa się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.