Czas trwania studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2022 roku do września 2023 roku.

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w piątki (godziny popołudniowe) i soboty.Program opiera się na:

  • Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje,
  • Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach),
  • Rozwijaniu równolegle kompetencji przywódczych oraz trenerskich,
  • Mocnym nastawieniu na rozwój osobisty uczestników,
  • Przełożeniu kompetencji przywódczych na osiąganie wyników biznesowych,
  • Realizacji praktycznych zadań wdrażających wiedzę ze studiów w miejscu pracy.

Ramowy program studiów: