Program:


1. Otoczenie prawne organizacji 

2. Etyka biznesu i ład korporacyjny

3. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny

4. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych

5. Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów

6. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

7. Zarządzanie ryzykiem korupcji i konfliktu interesów

8. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

9. Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK

10. Działania prewencyjne funkcji compliance

11. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania organizacji

12. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

13. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości


Egzaminy:


1. Otoczenie prawne organizacji

2. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

3. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

4. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.