Program:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.

2. 5S i zarządzanie wizualne.

3. Organizacja systemów produkcyjnych.

4. Jakościowe narzędzia doskonalenia.

5. Zaangażowanie i rozwój pracowników w organizacji "lean".

6. Standaryzacja.

7. Zarządzanie procesowe.

8. Mapowanie procesów.

9. Doskonalenie procesów produkcyjnych.

10. Lean a SixSigma.

11. Analiza przyczyn źródłowych, analiza studiów przypadków.

12. Total Productive Maintenance.

13. Zastosowanie statystyki w SixSigma.

14. Seminarium dyplomowe.


Egzaminy:


1. 5S i zarządzanie wizualne.

2. Organizacja systemów produkcyjnych.

3. Jakościowe narzędzia doskonalenia.

4. Mapowanie procesów.

5. Lean a SixSigma.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.