Program:

1. Prawo ochrony danych osobowych (RODO):

a) zakres przedmiotowy i podmiotowy RODO

b) obowiązki administratora danych

c) prawa osób, których dane dotyczą

d) zasady przetwarzania danych osobowych

e) dokumentacja ochrony danych osobowych

f) rola i zadania IOD

g) outsourcing danych osobowych

h) transfer danych osobowych do państw trzecich

2. IT w biznesie:

a) systemy informacyjne w biznesie

b) sieci teleinformatyczne

3. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych:

a) podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacyjnym

b) charakterystyka podstawowych metod ataków

c) analiza bezpieczeństwa systemu informacyjnego

d) społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego

e) cyberprzestępczość

f) kryptografia i szyfrowanie.

4. Urząd Ochrony Danych Osobowych - postępowanie kontrolne.

5. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy i innych formach zatrudnienia.

6. Gromadzenie i przetwarzanie danych:

a) Big Data, cloud computing

b) bazy i hurtownie danych

c) prowadzenie badań marketingowych - profilowanie - pseudonimizacja danych

7. Nowe technologie w biznesie a bezpieczeństwo informacyjne:

a) prawo nowych technologii

b) kryptowaluty i blockchain

c) dokumenty elektroniczne i podpis cyfrowy

8. Seminarium - przygotowanie do egzaminu końcowego.


Egzaminy:

1. Prawo ochrony danych osobowych (RODO):

a) zakres przedmiotowy i podmiotowy RODO,

b) obowiązki administratora danych,

c) prawa osób, których dane dotyczą,

d) zasady przetwarzania danych osobowych,

e) dokumentacja ochrony danych osobowych,

f) rola i zadania IOD,

g) outsourcing danych osobowych,

h) transfer danych osobowych do państw trzecich.

2. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych:

a) podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacyjnym

b) charakterystyka podstawowych metod ataków

c) analiza bezpieczeństwa systemu informacyjnego

d) społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego

e) cyberprzestępczość

f) kryptografia i szyfrowanie.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.