Obsługa administracyjna studiów:

 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań Collegium Altum (wieżowiec),

V piętro, p. 513 oraz p. 514

tel. (61) 854 30 63

e-mail: bsp@ue.poznan.pl 

 

Adres do korespondencji:


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. UEP
e-mail: j.mikolajczyk@ue.poznan.pl