Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji biznesowych z kontrahentami oraz współpracownikami.
Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I- godz. 9.00-15.50
Dzień II - godz. 9.00-15.50

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h
Program


Moduł 1. Wprowadzenie do zagadnienia negocjacji
• Konflikt interesów
• Strategie podejścia do konfliktu
• Sposoby rozwiązywania konfliktu
• Strategie negocjacyjne
• Taktyki negocjacyjne

Moduł 2. Przygotowanie do negocjacji
• Analiza własnych interesów
• Analiza interesów drugiej strony
• Sposoby pozyskiwania informacji
• Analiza możliwych alternatyw

Moduł 3. Prowadzenie negocjacji
• Pierwsze wrażenie
• Mowa ciała
• Taktyki aktywnego słuchania
• Taktyki przekonywania
• Sposoby stawiania pytań

Moduł 4. Przegląd taktyk negocjacyjnych
• Mądre ustępstwa
• Obietnice
• Groźby
• Taktyki zobowiązania
• Blef
• …Trenerzy

  Magdalena Serafin


  Trener, wykładowca, coach i konsultant
  Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
  Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

  Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1 550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje::
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, pok.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl