Opis szkolenia

Wystąpienia publicznie i savoir vivre to tak naprawdę sztuka życia. To nie tylko właściwa etykieta, czy posiadanie dobrych manier. Ogłada w perspektywie kultury osobistej ma wpływ na bon ton, czyli właściwy sposób życia. Gesty, słowa, intonacja głosu, wygląd zewnętrzny to szacunek jaki żywimy dla innych niezależnie od sytuacji. Właściwe formy zachowania istotne są w życiu prywatnym i zawodowym.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności przygotowania prezentacji, poznania zasad wystąpień publicznych oraz savoir vivre w trakcie spotkań biznesowych. W trakcie zajęć zostaną przedstawione zasady nie tylko formy ceremonialnego zachowania, ale także zasady zachowania się w każdej sytuacji w perspektywie kultury osobistej oraz kanonów obowiązujących w biznesie.

Forma zajęć: online, warsztatowo-wykładowa

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

Godz. od 16.00 do 17.30

Godz. od 17.45 do 19.15

 

4 godz. dydaktyczne

 

Dzień II

Godz. od 16.00 do 17.30

Godz. od 17.45 do 19.15

 

4 godz. dydaktyczne

Program


Moduł 1. Przygotowanie przemówienia

·        Zasady przygotowania dobrego przemówienia,

·        Dieta a wystąpienie publiczne

·        Mowa ciała i moc rekwizytów

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 2. Właściwy ubiór

·        Właściwy ubiór podczas wystąpień

·        Typy przyjęć

·        Kreacje: cravate blanche, cravate noire

·        Zasady zachowań w dyplomacji

·        Niewybaczalne błędy w stroju

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne


Moduł 3.  Zasady savoir - vivre

·        Zasady savoir - vivre: przygotowanie zaproszenia, organizacja przyjęcia, formalne nakrycia stołu

·        Precedensja, czyli zasada pierwszeństwa

·        Wychowanie, kultura, kurtuazja, ogłada

·        Bon ton

Szacowany czas trwania modułu: 4 godz. dydaktyczne

Trenerzy    dr hab. Monika Dobska


    dr hab. Monika Dobska, prof. UEP – od 1995 roku pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością. Wykładowca w zakresie tematyki zarzadzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, zarządzania wartością, marketingu usług, wizerunku, obsługi klienta, badań rynku. Autorka i współautorka szeregu monografii naukowych: Marketing bezpośredni (1999), Marketing usług medycznych (2000), TQM - zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej (2003), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (2008), Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych: teoria i studia przypadków (2008), Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej (2010), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych (2012), Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym (2013), Wybrane narzędzia zarządzania: wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia (2017), Zarządzanie jakością (2016), Metodyka pomiaru jakości usług (2016), Zarządzanie usługami (2017), Zarządzanie podmiotem leczniczym (2018). Autorka 200 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wyróżniona nagrodami J.M. Rektora UEP oraz  Ministra Edukacji Narodowej. Od 1995 roku autorka i wykładowca wielu projektów szkoleniowych, realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach jak i uczelniach wyższych. Wykłady realizowane między innymi dla Wharton School, University of Pensylvania Philadelphia, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Seminarzystka: Computer and Information Science Departament University of Massachusetts, Dartmouth, Warwick Business School, University of Warwick, UK, Lund University Hospital (Szwecja), Karlstad University, Szwecja.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 799 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl