Opis szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrażania i modyfikowania koncepcji zarządzania talentami w organizacji w taki sposób, aby pozwalała ona na realizację krótko i długofalowych celów przedsiębiorstwa.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
8h=1 dzień
Plan dnia szkoleniowego:
 8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 - przerwa 30 min.
13.50-15.20

ProgramModuł 1 – Cele i funkcje realizowane przez zarządzanie talentami

·       Do czego można wykorzystywać zarządzanie talentami?

·       Różnorodne koncepcje wraz z przykładami zastosowania

·       Dostosowanie koncepcji do potrzeb biznesowych organizacji

·       Cele strategiczne i operacyjne, które wspierać może zarządzanie talentami

·       Zasadność i efektywność realizowanych działań z zakresu zarządzania talentami

Moduł 2 – Wprowadzanie talentów do organizacji

·       Czynniki wpływające na decyzję podjęcia pracy przez talenty

·       Wizerunek organizacji, tworzony przez zarządzanie talentami

·       Kłamstwa wizerunkowe – czyli co zrobić, aby przekaz o talentach w firmie był spójny z rzeczywistością?

Moduł 3 – Aktywacja i utrzymanie talentów

·       Rozwój kompetencji talentów – współodpowiedzialność talentu, menedżera i HR.

·       Warunki pracy wspierające zarządzanie talentami – co wspiera, a co przeszkadza.

·       Angażowanie talentów w działania organizacyjne

·       Szanse i zagrożenia wynikające z realizacji działań w zakresie aktywacji talentów.

Moduł 4 – Wyprowadzanie talentów z organizacji

·       Przyczyny wyprowadzenia talentów z organizacji

·       Przykładowe procedury działania

        Planowanie przyszłości talentówTrenerzy


         dr Julian Dąbrowski
Realizuje projekty z obszaru przywództwa, treningu dla trenerów i rozwoju umiejętności kierowniczych. Absolwent studiów prawniczych ze specjalizacją w prawie pracy, a także licznych kursów trenerskich odbytych w Polsce i zagranicą. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – obszar badawczy – rozwój kompetencji menadżerskich i talentów.
Specjalizuje się w projektach poprawiających skuteczność działania kadry menadżerskiej i trenerskiej. Kierownik licznych projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich.
Ma za sobą blisko 3000 godzin zrealizowanych treningów menadżerskich i trenerskich dla bardzo zróżnicowanej grupy podmiotów. Przeprowadził ponad 300 godzin sesji coachigowych.
Posiada 10 letnie doświadczenie w branży szkoleniowej oraz doradczej, od początku we współpracy z MPS Training & Consulting Group.
Pracował jako trener dla korporacji, średnich przedsiębiorstw oraz dla największych organizacji pozarządowych w kraju.
Klienci cenią go za widoczne efekty, przekazywaną pasję, a także konkretne nazywanie problemów po imieniu. 


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 700 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl