Opis szkolenia

Naucz się trafnie podejmować decyzje biznesowe

Każdego dnia managerowie, liderzy oraz kierownicy w swojej pracy podejmują wiele decyzji biznesowych. Ich trafność przekłada się na wzrost skuteczności podejmowanych działań, a co za tym idzie ich reputację i wizerunek. Dokonywanie wyborów jest sztuką, którą ciężko opanować, a dynamicznie zmieniające się otoczenie dodatkowo to utrudnia.

Proces podejmowania decyzji często przebiega w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, niejednokrotnie ciężko przewidzieć konsekwencje. Rozpoznanie potencjalnych możliwości i ich skutków wymaga nie tylko doświadczenia, ale również czasu, którym nie zawsze dysponujemy. Zarządzając zespołami musimy sobie zdawać sprawę z wielu błędów poznawczych i skutecznie odczytywać różnego rodzaju informacje. Następnie nie tylko przekazać skomunikować się z pracownikami, ale też wziąć odpowiedzialność za efekt końcowy zadania. Podczas warsztatów, prowadzący w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie, przybliży proces podejmowania decyzji nie tylko w kontekście ogólnej teorii, ale przede wszystkim praktyki. Liczne przykłady pokażą ryzyka, a nowa wiedza na temat metod i technik ułatwi codzienne obowiązki i zarządzanie pracą innych osób.

DLACZEGO WARTO?


WPŁYW NA WYNIKI

Biznes opiera się na podejmowaniu decyzji. Im częściej są one trafne, tym lepiej działa nasza firma, zespół czy współpraca z klientami. Każdego dnia w pracy podejmujemy mniejsze lub większe decyzje i jedna sprawa to uświadomić sobie w jaki sposób to robimy. Druga to poznać metody, które pomogą nam zauważyć najważniejsze informacje na bazie których będziemy potem decydować.


KLUCZOWE INFORMACJE

 

Informacje bombardują nas z każdej strony, każdy chce się przebić przez chaos komunikacyjny na różne sposoby. Tak samo jest w werbalnej komunikacji, gdzie często nie potrafimy się nawzajem zrozumieć. Podczas warsztatu dowiesz się w jaki sposób unikać błędów poznawczych, analizować i wydobywać kluczowe informacje, ale też przekazywać je do swojego zespołu.


DOŚWIADCZONY PROWADZĄCY

Tomasz w swoim doświadczeniu ma bezpośrednią współpracę z wieloma firmami, gdzie głównym obszarem warsztatów było podejmowanie decyzji w niebezpiecznych sytuacjach. Zarówno w biznesie jak i na polu walki często musimy działać w oparciu o niepewne informacje. Zadaniem dobrego managera jest nie tylko podjęcie decyzji, ale też przygotowanie zespołu do nadchodzących wydarzeń.

 

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób, chcących opanować sztukę dokonywania trafnych wyborów biznesowych. W szczególności zainteresowani będą:

·        kadra zarządzająca,

·        menedżerowie,

·        kierownicy,

·        project managerowie,

·        team liderzy,

·        właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,

oraz osób chcących poprawić swoje kompetencje i trafniej podejmować decyzje i skutecznie zarządzać pracą innych.

 

Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. Program


Dzień 1  godz. 16.30-21.00

·        Współczesna dynamika biznesu

·        "Czarne łabędzie" i ich konsekwencje

·        Pułapki decyzyjne i błędy poznawcze

·        Trzy tryby dokonywania wyborów

·        Proces podejmowania decyzji

 

Dzień 2   godz. 16.30-21.00

·        Wpływ kultury organizacji na decyzje managera

·        Neuronauka w podejmowaniu decyzji

·        Motywy społeczne wpływające na nasze ustalenia

·        Różnice pokoleniowe wpływające na decyzyjność
Trenerzy


dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.

                           Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 999 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online,
· opiekę merytoryczną trenera,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Terminy i zapisy na szkolenie 


Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl