Zarządzanie projektami

Metodyka Zarządzania Projektami - PRINCE2® Foundation
Opis szkoleniaAdresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie i realizację projektów, członkowie zarządu przedsiębiorstw i organizacji, sponsorzy oraz kierownicy projektów i podprojektów.


Metody szkolenia:

·  wykład i dyskusje

·  praca indywidualna i w grupach
Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie
 • efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym ,
 • potrafił kontrolować przebieg projektu.
Słuchacz zapoznaje się z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRNICE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Celem akredytowanego szkolenie PRINCE2 Foundation jest  przekazanie podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Na szkoleniu nacisk jest położony także na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Foundation

Korzyści dla organizacji:
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp.16

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Program


1.      Wstęp do szkolenia

2.      Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®

3.      Zasady PRINCE2®

4.      Temat: Uzasadnienie Biznesowe

5.      Temat: Organizacja

6.      Wprowadzenie do procesów  

7.      Proces: Przygotowanie Projektu

8.      Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem

9.      Temat: Jakość

10.    Temat: Plany

11.    Proces: Inicjowanie Projektu

12.    Temat: Ryzyko

13.    Temat: Zmiana

14.    Proces: Sterowanie Etapem

15.    Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów

16.    Temat: Postępy

17.    Proces: Zarządzanie Końcem Etapu

18.    Proces: Zamykanie Projektu

19.    Egzamin PRINCE2 Foundation


Język: szkolenie w języku polskim
Egzamin (na koniec trzeciego dnia szkolenia): w języku polskim
Czas trwania: 3 dni

Trenerzy

Justyna Broniecka - certyfikowany trener PRINCE2 i AgilePM
Posiada duże doświadczenie trenerskie: prowadziła szkolenia na studiach MBA m.in. dla Akademii Koźmińskiego, ASBiRO oraz szkolenia dla ReduTax Sp. z o.o., ITS Company, Agencja Sedno, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, Urzędu Pracy, Urzędów Miast, HRS, Wyższa Szkoła Bankowa. Organizowała warsztaty szkoleniowe z zakresu kompetencji społecznych, HR-u, zarządzania oraz zarządzania projektami. Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy warsztatów podkreślają jej bogate praktyczne doświadczenie. 
Witold Janicki - certyfikowany trener PRINCE2
Posiada duże doświadczenie trenerskie, prowadził szkolenia dla firm komercyjnych np. IBM, ABB, Raaben, Unicredit, PZU, Bombardier sektora publicznego np. MEN, Min. Cyfryzacji, MSW . Organizował warsztaty szkoleniowe, przeprowadził cykl wewnętrznych wykładów, aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu zarządzania projektami i inżynierii oprogramowania (analiza systemów IT). Uczestnicy warsztatów podkreślają jego bogate praktyczne doświadczenie z ponad 17 lat pracy jako PM projektów IT oraz wdrożenia metodyk zarządzania.

Koszt szkolenia


Cena netto/brutto: 2500 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- przerwę kawową,
- opiekę merytoryczną trenera,
- egzamin,

- certyfikaty PRINCE2 Foundation oraz certyfikat ukończenia szkolenia UEP.


Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Zapisz się na szkolenie przez BUR