Opis szkolenia


Cel szkolenia    

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi informacjami potrzebnymi do prowadzenia działalności na terenie Niemiec, na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać podczas kontaktów z niemieckojęzycznymi klientami. Przedstawienie prawnych oraz praktycznych aspektów współpracy gospodarczej na terenie Niemiec.

 

Do kogo skierowane    

Głównie skierowane do przedsiębiorców chcących rozpocząć swoją działalność na rynku niemieckojęzycznym, a także do przedsiębiorców,  którzy już prowadzą działalność na rynku niemieckim, a nie są zadowoleni ze swoich wyników ekonomicznych, lub też którzy zainteresowani są optymalizacją oddziału swojego przedsiębiorstwa w Niemczech.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16


Program


Moduł 1. Prawne i podatkowe działania na rynkach zachodnich na przykładzie rynku niemieckojęzycznego:
• spółki kapitałowe i osobowe w Niemczech,
• podatek VAT w Niemczech.

Moduł 2. Zakładanie spółek oraz oddziału spółki w Niemczech.

Moduł 3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech na przykładzie GmbH.

Moduł 4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej w Niemczech.

Moduł 5. Otwarta dyskusja z uczestnikami szkolenia.


Plan dnia szkoleniowego:

10.00-11.30

11.40-13.10

13.10-13.40 – przerwa 30 min.

13.40-15.10

15.20-16.50

Trenerzy


Rafael Churawski

Rafael Churawski jest Niemcem znającym świetnie język polski. Posiada wykształcenie prawnicze zarówno z zakresu prawa niemieckiego, jak i polskiego. Będąc prawnikiem-praktykiem, a także posiadając wieloletnie doświadczenie, jako biegły rewident doskonale orientuje się w zagadnieniach prawniczych oraz prawniczo-gospodarczych na rynku polskim i niemieckim. Pełni też funkcję dydaktyka na uniwersytetach w Niemczech i w Polsce, co również pozwala mu być na bieżąco z aktualnym stanem wiedzy prawniczej w obydwóch krajach. Rafael Churawski ukończył prawo na Freie Universität w Berlinie, a także podyplomowe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymał międzynarodowy tytuł LL.M. (Master of Laws). Na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, jako docent jest odpowiedzialny za opiekę nad polskimi studentami.

Prowadzi m.in. wykłady w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, które odbywają się we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Naucza również w blokach wykładowych na Uniwersytecie w Białymstoku, a także prowadzi cykliczne wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, m.in. o tematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej w ujęciu prawnym oraz praktycznym jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w krajach niemieckojęzycznych.

Rafael Churawski jest prezesem firmy GPB-Group, której działalność polega m.in. na ułatwianiu i umożliwianiu współpracy między rynkiem polskim a niemieckim. Firma ta aktywnie działa zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim, systematycznie poszerzając swoje portfolio klientów zadowolonych z naszych usług. Do ich grona zaliczają się m.in. takie firmy jak Inglot, Colian, Zabi.

Równocześnie pełni funkcję „Head of Polish Desk“ w kancelarii prawno-podatkowej Goldenstein & Partner z siedzibą w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Szczecinie i Wrocławiu.

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 599 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach,

• materiały dydaktyczne,

• przerwę kawową,

• opiekę merytoryczną trenera,

• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.


Terminy i zapisy na szkolenie Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl