Michał Pilc jest adiunktem w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rynku pracy, a w szczególności na instytucjach tego rynku. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych.


Wybrane publikacje:


Monografia naukowa:

  • Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012, CeDeWu, Warszawa 2014.

Nagrody i stypendia:

  • Stypendysta Dekaban-Liddle Foundation (Junior fellow);
  • Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START 2015 oraz START 2016;
  • Główna nagroda w III edycji ogólnopolskiego konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii. Konkurs organizowała Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z PTE.


Staże zagraniczne:

  • University of Glasgow, Adam Smith Business School, luty-czerwiec 2018;
  • Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Ratyzbona, listopad-grudzień 2015.


Aktualnie realizowane granty NCN:

Zakończone granty NCN:


Funkcje na UEP:

  • opiekun SKN Maksimus;
  • członek Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem na Wydziale Ekonomii.