Wykłady:

 • Podstawy rachunkowości finansowej*
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt finansowy
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa*
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 • Koszt pieniądza w działalności gospodarczej*
 • Prawo gospodarcze
 • Rewizja finansowa*
 • Badanie sprawozdań finansowych spółek
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość i finanse strategii rozwoju przedsiębiorstw 

Seminaria na studiach I i II stopnia i seminaria na studiach podyplomowych

*przedmioty główne