Biografia
 • profesor nauk ekonomicznych, 2015
 • profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 2001
 • doktor nauk ekonomicznych, 1986
 • magister ekonomii, 1977
Problematyka badawcza
 • teoria polityki gospodarczej,
 • integracja europejska i międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarczej,
 • instytucjonalne i makroekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej.
Dydaktyka
 • Globalizacja i Regionalizacja
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Polityka Gospodarcza Krajów i Wspólnot Europejskich
 • Seminarium Magisterskie "Gospodarcze Aspekty Integracji Europejskiej"
 • Seminarium Magisterskie "Globalizacja i integracja a konkurencyjność gospodarek narodowych"
Google Scholar:

ResearchGate: