Problematyka naukowo-badawcza  
 • innowacyjne modele biznesowe
 • innowacyjność przedsiębiorstw
 • innowacje w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • marketing międzynarodowy

Publikacje zwarte

 • A. Dymitrowski, Ł. Małys (red.), 2017, Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej, Studium KGHM Polska Miedź S.A., Advertiva, Poznań (pobierz).
 • A. Dymitrowski, Ł. Małys (red.), 2015, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Trendy i praktyka, Advertiva, Poznań (pobierz).

 • A. Dymitrowski, 2014, The Role of Innovations Created in the Internationalization Process for Company Performance, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (pobierz) (kup).

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych

 • A. Dymitrowski, P. Mielcarek. (2021). Business Model Innovation Based on New Technologies and Its Influence on a Company’s Competitive Advantage, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(6): 2110-2128. https://doi.org/10.3390/jtaer16060118
 • Dymitrowski, A. (2020). Investigations on business model innovation and company’s development. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 19(2): 233–247. http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.016.
 • A. Dymitrowski, M. Ratajczak‐Mrozek, 2019, The changing roles of a multinational enterprise's subsidiaries and headquarters in innovation transfer: A network perspective. Creativity and Innovation Management, Vol. 28, Issue 4, pp. 550– 562, https://doi.org/10.1111/caim.12344.
 • A. Dymitrowski, K. Fonfara, B. Deszczyński, 2019, Informal relationships in a company’s internationalization process, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 34 No. 5, pp. 1054-1065, https://doi.org/10.1108/JBIM-11-2018-0363.
 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, M. Zieliński, 2018, Change in the Networks Setting, IMP Journal, Vol. 12, Issue 1, pp. 2-5 (pobierz).
 • B. Deszczyński, K. Fonfara, A. Dymitrowski, 2017, The Role of Relationships in Initiating the Internationalisation Process in B2B Markets, Entrepreneurial Business and Economic Review, Vol. 5, No. 4 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, 2017, Rola innowacyjnych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, nr 9, s. 90-95 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, 2015, Rola innowacji w procesie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 233, s. 106-114 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, 2014, Współpraca przedsiębiorstw usługowych z różnymi typami podmiotów w procesie tworzenia innowacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 1, s. 61-73 (pobierz).
 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, 2013, Company behavior in internationalization process and its performance, Journal of Economics and Management, Vol. 13, pp. 27-38 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, 2012, Innovations Created in the Internationalisation Process as a New Type of Innovations, Intercathedra, No. 28/4, pp. 13-18 (pobierz).
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, 2012, Forms of internationalisation and company performance (research results), in: Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 212-222 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, 2012, Źródła tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, w: Gospodarka. Technologia. Zarządzanie., Studia doktorantów 11, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 224-234.

Rozdziały monografii naukowych

 • A. Dymitrowski, 2018, Influence of Business Relationships on Firm’s Performance – State of the Art in: K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek (eds.), The Internationalisation Maturity of the Firm : A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 52-58.
 • K. Fonfara, A. Dymitrowski, 2018, Interpretation and Features of Firm Maturity Related to Internationalisation in: K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek (eds.), The Internationalisation Maturity of the Firm: A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 59-64.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, 2018, Influence of Components of Firm Maturity Related to Internationalisation on Performance – Results of the Empirical Study in: K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek (eds.), The Internationalisation Maturity of the Firm: A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 85-112.
 • K. Fonfara, A. Dymitrowski, Ł. Małys, 2016, Evaluation of the company internationalisation process: traditional and network perspective, in: T. Rynarzewski, M. Szymczak (eds.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research of International Economics & Business, PUEB Press, Poznań.
 • A. Dymitrowski, 2016, The Nature of Business Model Innovation, in: B. Borusiak, M. Lewicki (eds.), Innovation Management: Research Aspects, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, pp. 19-28.
 • A. Dymitrowski, Ł. Małys, 2014, Koncepcje marki i pozycjonowania produktów na współczesnym rynku międzynarodowym, w: K. Fonfara (red.), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa, s. 178-193.
 • A. Dymitrowski, M. Wieczerzycki, 2014, Etyka a marketing międzynarodowy, w: K. Fonfara (red.), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa, s. 217-226.
 • A. Dymitrowski, 2014, Aktywność firmy w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym jako warunek skuteczności jej działania na przykładzie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w: K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Wydanie III zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 175-185.
 • A. Dymitrowski, 2012, Rola innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw, w: J. Olszewski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część I., Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin, s. 128-140.
 • A. Dymitrowski, Domus & Vents Group Sp. z o.o. (case study), 2012, in: K. Fonfara (ed.), The development of business networks in the company internationalisation process, Poznań University of Economics Press, Poznań, p. 169-173.
 • A. Dymitrowski, 2011, Analiza wybranych podejść badawczych, opisujących proces ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, w celu wyróżnienia cech uniwersalnego modelu internacjonalizacji, w: A. Świadek, A. Fudali (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych, Artykuły Naukowe Studentów Studiów Doktoranckich Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydanie III, Wydawnictwo Investment Vision Group, Szczecin, s. 3-13.
 • A. Dymitrowski, 2010, Iphone przykładem skutecznie wprowadzanych innowacji, w: K. Karwacka (red.), International dimensions in economics, OPTEAM, Łódź, s. 23 - 30.
 • Ł. Bryl, A. Dymitrowski, 2009, Założenia budżetowe gabinetu Barracka Obamy a kryzys światowy, w: Stany Zjednoczone wczoraj, dziś i jutro, TIAL, Łódź, s. 15 - 24.
 • Ł. Bryl, A. Dymitrowski, 2009, Wykorzystanie środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz planowanego rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim, w: R. Muszkieta, W. Żukow, M. Napierała, M. Barczak (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki i rekreacji, Social and economic aspects tourisms and recreation, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Poznań - Bydgoszcz, s. 126 - 137.

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 • A. Dymitrowski, 2019, Business model innovation and company’s development – literature review, 2019, in: Adam P. Balcerzak & Ilona Pietryka (Eds.) Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Entrepreneurship and Management, Olsztyn: Institute of Economic Research, DOI: 10.24136/eep.proc.2019.4, ISBN 978-83-65605-14-6; ISSN 2544-2384, pp.48-51 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, 2019, Role of business model innovation for company’s development, in: Balcerzak Adam P., Pietryka Ilona (eds.), 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Abstract Book, Institute of Economic Research, ISBN 978-83-65605-10-8, p. 80, DOI:10.24136/eep.abs.2019.2 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, K. Fonfara, 2018, The Role of the Formal Method of Handling Conflicts in Company’s Foreign Relationships, Book of Abstracts. 34th Annual Industrial Marketing & Purchasing Conference (IMP-2018), p. 24.
 • A. Dymitrowski, 2017, Business Model Innovation and Relationships with Different Entities, 7th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship, Singapore, pp. 83-90, DOI: https://doi.org/10.5176/2251-2039_ie17.20.
 • A. Dymitrowski, M., Ratajczak-Mrozek, 2017, Innovation in a Multinational Enterprise’s Subsidiary – Role of Headquarters and Network, 33rd International IMP Conference, Kuala Lumpur, Malezja.
 • K. Fonfara, B. Deszczyński, A. Dymitrowski, 2016, Informal Relationships in the Company Internationalization Process - Concept and Empirical Evidence, 32nd IMP Conference in Poznan, Poland (pobierz).
 • A. Dymitrowski, M. Soniewicki, Companies cooperation in the internationalization process and their competitive advantage, 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015 Book of Abstracts, Organizing Sustainable BtoB Relationships - Designing in Chainging Networks, 25-29 August 2015, University of Southern Denmark, Kolding, p. 78 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, The Role of Maturity in the Internationalisation Process for Company's Innovative Activity, Proceedings in Scientific Conference ScieConf 2014, The 2nd International Virtual Scientific Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina, Slovakia, 2014, pp. 20-25.
 • A. Dymitrowski, Innovations Introduced to the Market by Companies of Different Size Engaged in the Internationalisation Process, Proceedings in Virtual Multidisciplinary Conference, The 1st Year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina, Slovakia, 2013 (pobierz).
 • A. Dymitrowski, Cooperation in the Internationalization Process in Relation to Company's Innovativeness and Success, in: Developing Networks in International Marketing and Purchasing, 5th International IMP Asia Conference, Goa, 2012.
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Formy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań), w: Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011.
 • Ł. Bryl, A. Dymitrowski, Wybrane elementy transformacji gospodarczej roku 1989 w Polsce, jako przykład polityki antykryzysowej, Państwa Europy Środkowej i Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2009.

Materiały dydaktyczne

 • A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków, wydanie drugie zmienione, Materiały Dydaktyczne nr 317, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Poznań 2016.
 • A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków, Materiały Dydaktyczne nr 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Badania naukowe
 • Projekt badawczy finansowany przez NCN pt. "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)", 2014-2017, nr 51104-71 (Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara)
 • Projekt badawczy finansowany przez NCN pt. "Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa", 2011-2013, nr 51104-37 (Kierownik projektu: mgr Adam Dymitrowski)
 • Ekspertyza "Kooperacja polskich przedsiębiorstw" przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, lipiec-grudzień 2010, nr 51101-23 (Kierownik projektu: dr Milena Ratajczak-Mrozek)
Funkcje pełnione na UEP
 • 2017.03 - ... International Business and Economics Faculty's Working Papers, członek editorial board
 • 2019.09 - 2016.09, 2010.12 - 2009.10 Komisja Wydziału Gospodarki Międzynarodowej ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Uzyskanych za Granicą, członek
 • 2015.10 - 2015.06 Komisja Rekrutacyjna Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, sekretarz
 • 2010 - 2006 Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, członek
 • 2006 - 2004 Rada Wydziału Zarządzania, członek
Funkcje pełnione poza UEP
 • 2017.12 - ... Global Science and Technology Forum, członek
 • 2017.01 - ... IMP Group, członek
Prowadzone zajęcia  
 • Contemporary Marketing Strategies in International Markets
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing
 • Podstawy marketingu
 • International marketing
 • Seminarium dyplomowe