W dniach 1-3 grudnia 2021 roku odbywać się będzie Expert Meeting on Statistical Data Confidentiality, którego organizatorami są EUROSTAT oraz Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE), a także Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Statystycznym w Poznaniu.

Jest to cykliczna konferencja organizowana przez różne ośrodki na świecie. Tym razem jako miejsce spotkania wybrano Poznań. Konferencja poświęcona jest poufności danych statystycznych i związanym tym wyzwaniom stojącym przede wszystkim przed statystyką publiczną we wszystkich krajach. Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:  

- dostęp do mikrodanych, ich ochrona,

- ocena ryzyka ujawnienia danych,

- narzędzia informatyczne dedykowane różnym aspektom poufności danych statystycznych,

- problem odpowiedzialności statystyki publicznej w obszarze komunikowania użytkownikom danych statystycznych o konieczności stosowania metod i narzędzi ochrony danych oraz  związany z tym proces edukacji odbiorców danych.

 

W konferencji potwierdziło swój udział 170 uczestników, co czyni to spotkanie największym w jego dotychczasowej historii. Do Komitetu Organizacyjnego w składzie którego zasiadają przedstawiciele międzynarodowych instytucji, takich jak: UNECE, EUROSTAT, Statistics Canada, Statistics Netherlands, Statistics Finland, Destatis oraz ośrodków akademickich USA i Hiszpanii,  zostali włączeni pracownicy Katedry Statystyki UEP: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP, dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP oraz dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP.

Konferencja zorganizowana jest w formie hybrydowej

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie https://unece.org/statistics/events/SDC2021.


Serdecznie zapraszamy!