Marian Matłoka - profesor
stanowisko: profesor zwyczajny, kierownik katedry
bud. C, p.424
tel. 61-854-38-94
e-mail: Marian Matłoka


Elżbieta Rychłowska-Musiał - doktor habilitowany 
stanowisko: profesor
bud. C, p.421
tel. 61-854-38-98
e-mail: Elżbieta Rychłowska-Musiał

ResearchGate


Marcin Bartkowiak - doktor 
stanowisko: starszy wykładowca
bud. C, p.416
tel. 61-854-38-97
e-mail: Marcin Bartkowiak
ResearchGate


Agata Kliber - doktor habilitowany
stanowisko: profesor
bud. C, p.425

tel. 61-854-39-42

e-mail: Agata Kliber 
www: kms.ue.poznan.pl/kliber

ResearchGate


Karolina Siemaszkiewicz - doktor 
stanowisko: adiunkt 
bud C, p.422
tel. 061-854-38-98
e-mail: Karolina Siemaszkiewicz

ResearchGate  


Blanka Łęt - doktor 
stanowisko: adiunkt
bud. C, p.425
tel.061-854-39-42
e-mail: Blanka Łęt

ResearchGate


Aleksandra Rutkowska - doktor
stanowisko: adiunkt
bud. C, p.420
tel.61-854-38-99
e-mail: Aleksandra Rutkowska

ResearchGate

Monika Naskręcka - doktor

stanowisko: adiunkt

bud. C, p. 416

tel. 61-639-28-17

e-mail: Monika Naskręcka


Jakub Morkowski - magister
stanowisko: doktorant
bud. C, p.417
tel.061-854-38-99
e-mail: Jakub Morkowski