Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami, (studia zakończone pracą magisterską poruszającą zagadnienie etnocentryzmu konsumenckiego wśród młodych nabywców).


Problematyka badawcza
  • Second-hand shopping
  • Sustainable consumption
Dydaktyka
  • Podstawy marketingu
Hobby 
  • Muzyka alternatywna
  • Kino