Zapisy na seminarium magisterskie „Marketing i sprzedaż business-to-business” 
w semestrze zimowym 2019/2020

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP

Tematyka

Serdecznie zapraszam na seminarium magisterskie studentów zainteresowanych nowymi technologiami w  marketingu, sprzedaży i relacjach business-to-business. W roku 2018/2019 szczególnie mile widziane są osoby zainteresowane pisaniem prac na temat: 

·      wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu i sprzedaży,

·      Internetu Rzeczy w marketingu i sprzedaży,

·      gospodarki współdzielenia / sharing economy (Uber, AirBnB itd.),

·      augmented/virtual reality w marketingu i sprzedaży,

·      marketingu i sprzedaży business-to-business.

Proszę o dobre przemyślenie decyzji o wyborze seminarium ze względu na tematykę, której dotyczy. Nie narzucam żadnych tematów prac, ale nie zgadzam się na pisanie prac niezgodnych z tematyką seminarium.

Zapisy

W pierwszej kolejności przyjmuję zapisy studentów studiów dziennych specjalności KwB i HiM – w dniach od 12.11 do 15.11 proszę o zgłoszenie e-mailem (g.leszczynski@ue.poznan.pl), po 15.11 zapraszam studentów innych specjalności. 
Następnie na dyżurze 19.11 15:00-16:00 w pokoju 719Altum zbieram podpisy na kartach zgłoszeniowych. Przyjęcie na seminarium następuje dopiero po podpisaniu karty zgłoszeniowej! Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona.

W e-mailu proszę podać specjalność na obecnych studiach, uczelnię, wydział 
i specjalność ukończonych studiów licencjackich, średnią ze studiów licencjackich oraz ocenę na dyplomie z tych studiów.

Tematy wybranych prac magisterskich z ostatnich lat:

·      „Konwersja jako narzędzie sprzedaży w e-commerce”

·      „Wpływ mechanizmów gier na podnoszenie kompetencji pracowników”

·      „Wpływ rewolucji elektrycznej w motoryzacji na potencjalną przyszłość powiązań pomiędzy Formułą 1 oraz Formułą E”

·      „Rozwój miast w oparciu o ideę Smart City – perspektywa mieszkańców”

·      „Budowanie relacji na rynku instytucji naukowych na przykładzie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN”

·      „Postawy graczy wobec advergaming’u”

·      „Inbound marketing a marketing relacji na rynku instytucjonalnym”
Pełnione funkcje i stanowiska:

Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B

Członek CentrumB2B

Członek komisji wydziałowych ds.: przygotowania kierunku studiów dualnych, e-learningu, wyborczej

Problematyka badawcza:

Relacje business-to-business: proces tworzenia, jakość i struktura relacji, zarządzanie w sieciach biznesowych, badania rynku i badania marketingowe


Działalność dydaktyczna:

Zajęcia na studiach dziennych i zaocznych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych: strategie marketingowe, zarządzanie relacjami z klientami, marketing B2B, marketing, projekty marketingowe, organizacja wydarzeń marketingowych

Seminarium Magisterskie

Wybrane publikacje:
•Kot Mateusz, Leszczyński Grzegorz: The concept of intelligent agent in business interactions: is virtual assistant an actor or a boundary object?, Journal of Business & Industrial Marketing, 2020, ss. 1-10, DOI:10.1108/JBIM-10-2018-0291
•Zmyślony Piotr, Leszczyński Grzegorz, Waligóra Anna, Wiesław Alejziak: The Sharing Economy and Sustainability of Urban Destinations in the (Over)tourism Context: The Social Capital Theory Perspective, w: Sustainability, vol. 12, nr 6, 2020, ss. 1-26, Numer artykułu:2310, DOI:10.3390/su12062310 
•Kot Mateusz, Leszczyński Grzegorz: Development of intelligent agents through collaborative innovation, w: Engineering Management in Production and Services, vol. 11, nr 3, 2019, ss. 29-37, DOI:10.2478/emj-2019-0018 
•Fonfara Krzysztof, Ratajczak-Mrozek Milena, Leszczyński Grzegorz: Change in business relationships and networks: Concepts and business reality, Industrial Marketing Management, vol. 70, 208, ss. 1-4, DOI:10.1016/j.indmarman.2017.09.016 
•Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek: Exploring the Dark Side of Trust in Business Relationships from the Perspective of the Sales People, Journal of Selling, vol. 19, nr 1, 2019, ss. 5-22 
•Gaczek Piotr, Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek: Do sales people trust new customers because of who they are?, IMP Journal, vol. 12, nr 3, 2018, ss. 498-518, DOI:10.1108/IMP-01-2018-0008

Zainteresowania:

wpływ zaufania na relacje biznesowe

innowacje jako efekt współpracy przedsiębiorstw

kreatywność w biznesie