magister Zarządzania o specjalność Handel i Marketing Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
doktorantka w Katedrze Strategii Marketingowych w ramach programu Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Innowacyjna gospodarka otwarta”

Problematyka badawcza:
innowacje
marketing w sporcie

Publikacje: 
Zawadzki T., Wyciszkiewicz P.,  Satysfakcja klientów obiektów handlowych na przykładzie stacji paliw - raport z badań, w: Problemy Rynku Nieruchomości, nr 1/2018

Zainteresowania: 
kuchnie świata, sport oraz książki kryminalne.