Wykształcenie


Stopień naukowy
magister

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią

Zainteresowania naukowe

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe