Wykształcenie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
profesor nauk rolniczych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids
  • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Żywności
  • członek Oddziału Poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN
  • członek Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa
  • członek Wydziałowej Komisji Programowej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Finansów i Badań Naukowych
  • członek Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Zainteresowania naukowe
kształtowanie i ocena jakości tłuszczów oraz produktów tłuszczowych, przeciwutleniacze, bezpieczeństwo żywności

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe
turystyka górska, hodowla różaneczników