1. Wykształcenie

2018 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

2008 r. dr inż. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2001 r. mgr inż. towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

2. Doświadczenie zawodowe:

od 2016 r. ekspert zewnętrzny ds. opakowań i produktów przemysłowych Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

od 2014 r. członek Zespołu Problemowego ds. Innowacyjno-Edukacyjnego i Informacyjnego Wspomagania Firm Branży Opakowań (Polska Izba Opakowań)

od 2008 r. adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

2004 - 2015 ekspert Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2001 - 2008 asystent w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego

 

3. Prowadzone zajęcia:

Innowacje opakowaniowe, Techniki pakowania, Towaroznawstwo opakowań, Towaroznawstwo art. przemysłowych, Systemy pakowania, Towaroznawstwo wyrobów z tworzyw sztucznych, Materiałoznawstwo, Nanomateriały, Quality of Non-food Products, Packaging Technology

 

4. Problematyka naukowo-badawcza:

·         innowacje opakowaniowe w gospodarce o obiegu zamkniętym

·         kształtowanie jakości materiałów opakowaniowych na bazie biopolimerów i nanokompozytów polimerowych

·         materiały hybrydowe w opakowaniach aktywnych i inteligentnych

 

5. Funkcje na UEP:

członek Zespołu ds. Parametryzacji na Wydziale Towaroznawstwa

członek Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Towaroznawstwa

członek Rady Wydziału Towaroznawstwa

członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

członek Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na Stanowiskach Pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Funkcje poza UEP:

sekretarz poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego