Pracownicy

dr hab. inż. Krzysztof Melski, prof. UEP

Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2013 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

2002 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

1994 – magister inżynier towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 

Doświadczenie zawodowe

2018, profesor UEP

2002, adiunkt, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości (Chemii Ogólnej), UEP.

1994-2002, asystent, Katedra Chemii Ogólnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

1993-94,  asystent stażysta, Katedra Chemii Ogólnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 

Prowadzone zajęcia

Chemia ogólna, wykład, laboratorium, Towaroznawstwo

Elementy chemii, wykład, laboratorium, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Elementy fizyki i metrologii, laboratorium, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Elementy fizyki i chemii fizycznej, laboratorium, Towaroznawstwo

Natural Science, wykład, laboratorium, Product & Process Management, Environment & Technology in Business

Seminarium inżynierskie, Innowacyjne zastosowania fizycznych metod utrwalania żywności.

Seminarium magisterskie, Materiały przyjazne środowisku w opakowalnictwie.

 

Obszar badań naukowych

Dominującym obszarem zainteresowań naukowych są szeroko pojęte przyjazne środowisku materiały opakowaniowe, w szczególności aplikacje opakowaniowe, właściwości, technologie wytwarzania, metody badań i certyfikacji, wpływ na środowisko.

Drugim polem zainteresowań badawczych są fizyczne metody obróbki i utrwalania żywności, koncentrujące się głównie a interakcji promieniowania mikrofalowego z produktem i jego opakowaniem oraz wpływem promieniowania jonizującego na produkt i jego opakowanie.

Kolejnym zagadnieniem jest zastosowanie metod chromatograficznych, w szczególności GC/MS w ocenie jakości towarów.

Najnowszym obszarem zainteresowania jest przemysł oraz transport lotniczy.

 

Najważniejsze publikacje

Melski, K., 2016, Innowacje opakowaniowe potencjalnym źródłem sukcesu żywności ogrzewanej mikrofalowo, Hanna Maria Baranowska, Michał Piątek (red.), Nowoczesne technologie produkcji żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, s. 15-23.


Melski, K., 2016, Flota przewoźników lotniczych operujących w ruchu regularnym na polskim rynku – struktura i tendencje, Studia Oeconomica Posnaniensia, 7, s. 59-76.


Melski K., Walkowiak-Tomczak D. (red.), 2016, Żywność dla świadomego konsumenta, 1, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.


Barska, A., Brzeska, J., Kozak, W., Lach, T., Melski, K., Wasilewski, T., Wyrwa, J., Zalewski, R., 2015, Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji, wyd. 1, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań.


Łuczak, J., Melski, K., Sikorska, E., Zieliński, R., Zmudziński, W., 2015, 65 Lat Kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1950-2015, Drukarnia AKODRUK.


Czaja-Jagielska N., Melski K., 2013, Biodegradation of starch-based films in the conditions of nonindustrial composting, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, No. 4, p. 1033-1044.


Melski, K., 2012, Towaroznawcza ocena opakowań żywności stosowanych w technice mikrofalowej, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań


Kubera H., Melski K., Assman K., Głuszewski W., Migdał W.,  Zimek Z., Czaja-Jagielska N., 2012, Impact of ionizing radiation on properties of hydrobiodegradable aliphatic-aromatic copolyester, Nukleonika, 57(4), Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland, s. 611-626.


Melski K., Kubera H., Głuszewski W., Zimek Z., 2011,  Effect of ionizing radiation on the properties of PLA packaging materials, Nukleonika, nr 56(1), Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland, s. 65-69.


Melski K., 2011, Opakowania biodegradowalne jako potencjalne rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych, Z badań Katedry Chemii Ogólnej, Zeszyty Naukowe 194, Wydaw. UEP, Poznań, s. 71-95.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Rada Wydziału Towaroznawstwa

Komisja Rektorska ds. Ochrony Pracy

Wydziałowa Komisji ds. BHP, Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na Stanowiskach Pracy UEP, przewodniczący

Komisja Programowa Wydziału Towaroznawstwa

Komisja ds. Finansów i Badań Naukowych Wydziału Towaroznawstwa

Komisja ds. Strategii Wydziału Towaroznawstwa

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

 

Zainteresowania pozanaukowe

W życiu prywatnym mąż i ojciec dwóch synów.

Lubi prace wokół domu: remonty majsterkowanie, ogród oraz jazdę na rowerze.

Od młodzieńczych lat pasjonat lotnictwa zajęty "pochłanianiem" literatury lotniczej, ze stale zadartą głową, często spotykany na lotniskach i w ich okolicach.

"Emerytowany" skoczek spadochronowy z 262 skokami na koncie, autor ponad trzydziestu artykułów o tematyce lotniczej publikowanych w prasie branżowej, jeden z założycieli i wieloletni prezes Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa Wojskowego "Krzesiny". 


bud. A, pok. 030 A,
tel. 61 856 90 10, 61 639 27 56
dyżur:       


e-mail: krzysztof.melski@ue.poznan.pl