Uczymy już od 34 999 dni
Pracownicy

dr hab. inż. Krzysztof Melski, prof. UEP

Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2013 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

2002 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

1994 – magister inżynier towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 

Doświadczenie zawodowe

2018, profesor UEP, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości

2002, adiunkt, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości (Chemii Ogólnej), UEP.

1994-2002, asystent, Katedra Chemii Ogólnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

1993-94,  asystent stażysta, Katedra Chemii Ogólnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 

Prowadzone zajęcia

Chemia ogólna, wykład, laboratorium, kierunek: Jakość i rozwój produktu

Elementy chemii, wykład, laboratorium, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Elementy fizyki i metrologii, laboratorium kierunek:  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Elementy fizyki i chemii fizycznej, laboratorium, kierunek: Jakość i rozwój produktu

Wstęp do Towaroznawstwa: Jakość i rozwój produktu

Natural Science, wykład, laboratorium, Product & Process Management, Environment & Technology in Business

Seminarium inżynierskie, Innowacyjne zastosowania fizycznych metod utrwalania żywności.

Seminarium magisterskie, Materiały przyjazne środowisku w opakowalnictwie.

 

Obszar badań naukowych

Dominującym obszarem zainteresowań naukowych są szeroko pojęte przyjazne środowisku materiały opakowaniowe, w szczególności aplikacje opakowaniowe, właściwości, technologie wytwarzania, metody badań i certyfikacji, wpływ na środowisko.

Drugim polem zainteresowań są kuchenki mikrofalowe, głównie w zakresie wykorzystania w gospodarstwach domowych oraz interakcji promieniowania mikrofalowego z produktem i jego opakowaniem.

Trzecim obszarem zainteresowań jest przemysł oraz transport lotniczy, w szczególności transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju.

 

Najważniejsze publikacje

 

Melski K., 2020, Kuchenki mikrofalowe w gospodarstwach domowych w XXI wieku, w Mikołajczyk-Bator K. (red.) Jakość i bezpieczeństwo w projektowaniu i analizie wybranych produktów, Łukasiewicz - Instytut Technologii i Eksploatacji Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 122-133.

 

Melski K., 2020, Alternatywny model kształcenia studentów kierunku Jakość i rozwój produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w Wilczyńska A. (red.) Zarządzanie w towaroznawstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne.

 

Melski K., 2019, Ekonomiczne oraz techniczne uwarunkowania lotniczego transportu produktów spożywczych, Maciąg K., Maciąg M. (red.), Przegląd badań z zakresu żywienia i technologii żywności, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin.

 

Melski, K., 2016, Innowacje opakowaniowe potencjalnym źródłem sukcesu żywności ogrzewanej mikrofalowo, Hanna Maria Baranowska, Michał Piątek (red.), Nowoczesne technologie produkcji żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, s. 15-23.

 

Melski, K., 2016, Flota przewoźników lotniczych operujących w ruchu regularnym na polskim rynku – struktura i tendencje, Studia Oeconomica Posnaniensia, 7, s. 59-76.

 

Barska, A., Brzeska, J., Kozak, W., Lach, T., Melski, K., Wasilewski, T., Wyrwa, J., Zalewski, R., 2015, Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji, wyd. 1, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań.

 

Czaja-Jagielska N., Melski K., 2013, Biodegradation of starch-based films in the conditions of nonindustrial composting, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, No. 4, p. 1033-1044.

 

Melski, K., 2012, Towaroznawcza ocena opakowań żywności stosowanych w technice mikrofalowej, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań

 

Kubera H., Melski K., Assman K., Głuszewski W., Migdał W.,  Zimek Z., Czaja-Jagielska N., 2012, Impact of ionizing radiation on properties of hydrobiodegradable aliphatic-aromatic copolyester, Nukleonika, 57(4), Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland, s. 611-626.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Członek Rady Edukacji Menadżerskiej UEP

 

Zainteresowania pozanaukowe

W życiu prywatnym mąż i ojciec dwóch synów.

Lubi prace wokół domu: remonty majsterkowanie, ogród oraz jazdę na rowerze.

Od młodzieńczych lat pasjonat lotnictwa zajęty "pochłanianiem" literatury lotniczej, ze stale zadartą głową, często spotykany na lotniskach i w ich okolicach.

"Emerytowany" skoczek spadochronowy z 262 skokami na koncie, autor ponad trzydziestu artykułów o tematyce lotniczej publikowanych w prasie branżowej. 

 


bud. A, pok. 030 A,
tel. 61 856 90 10, 61 639 27 56
dyżur:       

wtorek           13.00 - 14.00

środa             10.00 – 11.00

e-mail: krzysztof.melski@ue.poznan.pl