Pracownicy

dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2008 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, UEP

2002 – magister inżynier towaroznawca, UEP

1999 - 2002 - Międzywydziałowe Studia Pedagogiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe

od 2009 - adiunkt, Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa, UEP

2008-2009 – asystent, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Wydział Towaroznawstwa, UEP 

2002 – 2008 – doktorant, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Wydział Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

2000-2002 – asystent - stażysta, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Wydział Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

Prowadzone zajęcia

- Biochemia, ćwiczenia laboratoryjne, Towaroznawstwo

- Mikrobiologia, ćwiczenia laboratoryjne, Towaroznawstwo

-Mikrobiologiczna jakość kosmetyków, ćwiczenia laboratoryjne, Towaroznawstwo, Menedżer produktów kosmetycznych

- Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie, ćwiczenia laboratoryjne, Towaroznawstwo

- Elementy fizyki i metrologii, ćwiczenia laboratoryjne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

- Alergeny w żywności, wykład do wyboru, Towaroznawstwo, drugi stopień

- Alergeny w żywności i kosmetykach, wykład do wyboru, Towaroznawstwo, drugi stopień

- Food allergens, wykład do wyboru, Towaroznawstwo, pierwszy stopień

 

Obszar badań naukowych

Biosensory DNA przydatne w analizie produktów spożywczych i ochronie środowiska naturalnego, elektrochemiczne monitorowanie  oddziaływania związków potencjalnie genotoksycznych z DNA, elektrochemia związków biologicznie czynnych, alergeny pokarmowe, alergeny w kosmetykach mikrobiologia żywności i środowiska, oddziaływania polifenoli z bakteriami probiotycznymi

 

Najważniejsze publikacje

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.


Jasnowska-Małecka, J., 2011, Commercial tests for food allergen detection in food safety assurance, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 128-137.

 

Jasnowska-Małecka, J., 2011, Immunodiagnostyczne testy do oznaczania składników allergennych pochodzenia roślinnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 196, s. 226-233.


Jasnowska-Małecka, J., 2011, Biologiczne metody wykrywania alergenów w żywności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 183, s. 100 - 120.


Jasnowska-Małecka, J., Filipiak, M., 2011, Biosensor DNA do oznaczania heterocyklicznych amin aromatycznych w żywności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 183, s. 42-59.


Stempkowska, I., Ligaj, M., Jasnowska-Małecka, J., Langer, J., Filipiak, M., 2007, Electrochemical response of oligonucleotides on carbon paste electrode, Bioelectrochemistry, 2, s. 488-494.


Jasnowska-Małecka, J., Oczkowski, T., Filipiak, M., Ligaj, M., 2005, Wykorzystanie biosensorów w analizie żywności, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 1(2), s. 24-39.


Jasnowska-Małecka, J., Langer, J., Filipiak, M., Kecińska J., Jasnowska J., Włodarczak J., Buładowski B., 2004, Polyaniline biosensor for choline determination, Surface Science, 12, s. 140-145.


Jasnowska J., Ligaj, M., Stupnicka, B., Filipiak, M., 2004, DNA sensor for o-dianisidine, Bioelectrochemistry, 64, s. 85-90.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

- Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie

- Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Poznań

- Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 

Zainteresowania pozanaukowe

Żeglarstwo, Ogród, Parki Narodowe, birdwatching, joga


bud. B, pok. 3,
tel. 61 856 95 30
dyżur:


e-mail: j.jasnowska@ue.poznan.pl