Nagroda indywidualna II stopnia dla dra Adama Weinerta za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe w 2019 roku o istotnym dla Uczelni znaczeniu.