adiunkt

 

Wykształcenie:

Stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych (2012, Ługański Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina), doktor habilitowany (listopad 2019, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), tytuł dysertacji: «Podstawy organizacyjne i gospodarcze formacji potencjału gospodarczego przedsiębiorstw podkompleksu żywnościowego regionu Podola»,

Stopień naukowy doktor, PHd (luty 2003, Ługański Narodowy Uniwersytet Rolniczy), tytuł dysertacji: „Społeczno-ekonomiczne problemy potencjału pracy sektora rolnego gospodarki regionu”,

1998-2003 - studia doktoranckie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,

1993-1998 - studia magisterskie, Dyplom Ekonomii w zarządzaniu rolnictwem, Państwowa Agrarna Akademija Techniczna na Podolu.

 

Doświadczenie zawodowe:

Październik 2019 – obecnie – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Luty 2017 – obecnie – Profesor Katedry ekonomii przedsiębiorstwa, Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohijenki w Kamiencu Podolskim;

Wrzesień 2013 – Styczeń 2017 – Kierownik Katedry rachunkowości i audytu, Państwowy Uniwersytet Rolniczy i Techniczny na Podolu, Kamieniec Podolski;

Lipiec 2006 - Wrzesień 2013 – Profesor nadzwyczajny Wydziału rachunkowości, Państwowy Uniwersytet Rolniczy i Techniczny na Podolu;

2003-2006 – szef działu planowania i finansów, Państwowy Uniwersytet Rolniczy i Techniczny na Podolu;

2000-2002 – asystent, Państwowy Uniwersytet Rolniczy i Techniczny na Podolu, Kamieniec Podolski.

 

Pełnione funkcje:

2017 – obecnie - Profesor Katedry ekonomii przedsiębiorstwa, Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohijenki w Kamiencu Podolskim,

2017 – obecnie - szef grupy prowadzącej program edukacyjny „Rachunkowość i opodatkowanie” specjalnośći 071 „Rachunkowość i opodatkowanie”; promowanie prac Departamentu Ekonomiki Przedsiębiorczości i Centrum Studiów Regionalnych;

2017 – obecnie – członek Rady Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohijenki w Kamiencu Podolskim;

Wrzesień 2013 – Styczeń 2017 – Kierownik Katedry rachunkowości i audytu, Państwowy Uniwersytet Rolniczy i Techniczny na Podolu, Kamieniec Podolski;

2014 - 2016 - członek rady specjalnej z prawem przyjmowania i obrony tez o uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ze specjalności 08.00.03 «Ekonomia i zarządzanie gospodarką narodową» i 08.00.04 «Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwami (według rodzajów działalności gospodarczej)».

 

Problemy badawcze:


Podstawowe badania kierunku naukowego N. Mazur realizowane są w ramach tematu „Kształtowanie systemu i mechanizmów zapewniających konkurencyjny rozwój ukraińskich przedsiębiorstw gospodarczych”. Uczestnik ponad 90 międzynarodowych i ukraińskich konferencji naukowych, sympozjów, forów międzynarodowych. Autor 116 prac naukowych, w tym: 7 monografii (2 indywidualne, 5 zbiorowe, w tym 3 zagraniczne); 34 pomoce dydaktyczne (13 w współautorstwie); artykuły w czasopismach, zbiory prac naukowych, publikacje zagraniczne. Członek rad redakcyjnych 3 edycji naukowych.

 

Problemy:

·                     System i mechanizmy zapewniające konkurencyjny rozwój przedsiębiorstw

·                     Gospodarka zasobami przedsiębiorstwa

·                     Zarządzanie zmianami

·                     Rola rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Dydaktyka:


Ekonomiczna analiza decyzyjna