Wykształcenie

od 2020 doktorantka w Szkole Doktorskiej, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości
2020 - tytuł zawodowy magistra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2018 - tytuł zawodowy licencjata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Problematyka badawcza
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Ochrona zdrowia w Polsce
Zainteresowania
  • Turystyka piesza i rowerowa
  • Gry planszowe i fabularne