Biografia

 • 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - profesor nadzwyczajny UEP 
 • 2007 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 • 1999 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - doktor nauk ekonomicznych
 • 1991 - 1992  The University of Stirling (UK) - Postgraduate Diploma in Accounting and Finance
 • 1987 - 1992  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - mgr ekonomii

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Polityki Pieniężnej od 21.12.2019
 • Członek Komisji Nadzoru Finansowego 14.12.2018 - 20.12.2019
 • Doradca Prezydenta RP 01.01.2017 - 20.12.2019
 • Członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020
 • Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2017-2018
 • Prorektor ds. Strategii i Rozwoju 2012-2016
 • Przewodniczący Zespołu ds. Strategii UEP na lata 2012-2020
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Poznań Uniwersuty od Economics Review 2012 - 2016
 • Członek Rady Programowej Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2010 - 2015
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania 2007 - 2019
 • Kierownik Studium Podyplomowego "Analiza Ekonomiczna i Controlling" od 2000

Problematyka badawcza

 • analiza finansowa
 • analiza sytuacji majątkowej
 • analiza kosztów
 • controlling
 • zarządzanie kosztami
 • analiza strategiczna
 • projektowanie i wdrażanie strategii

Dydaktyka

 • wykłady z analizy finansowej
 • wykłady z analizy strategicznej kosztów
 • wykłady z zarządzania kosztami
 • wykłady z controllingu
 • seminaria magisterskie i doktorskie "Analiza finansowa i controlling"

Osiągnięcia i nagrody

 • 2017 Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków" 
 • 2016 Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling nad Finance. Theoretical Framework"
 • 2012 - Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego"LABOR OMNIA VINCIT" za Krzewienie Idei Pracy Organicznej
 • 2012 - Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012, w szczególności za wzorowe kierowanie pracami Zespołu ds. STRATEGII UEP
 • 2012 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - za monografię pt. "Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce"
 • 2011 - Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za szczególne osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011
 • 2010 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2010 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2009/2010 - za monografię pt. "Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas"
 • 2010 - Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2009/2010 - za pracę organizacyjną w ramach Podzespołu ds. Wdrażania STRATEGII UEP
 • 2008 - Nagroda Indywidualna I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie naukowej za pracę habilitacyjną pt. "Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe"
 • 2007 Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2006 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych za podręcznik pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujecie sytuacyjne"
 • 2000 - Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie naukowej za pracę doktorską pt. "Analiza strategiczna kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Współpraca z praktyką gospodarczą

 • doradztwo w zakresie projektowania strategii
 • doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu

Hobby

 • sport
 • muzyka