Uczymy już od 34 705 dni
Profile

Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak

Kierownik Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr

Prof. dr hab. w dziedzinie ekonomii

aldona.andrzejczak@ue.poznan.pl


Zainteresowania naukowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym w organizacjach non-profit, ekonomizacja szkolenia pracowników, transfer efektów szkolenia do pacy, przedsiębiorczość i system kształcenia ekonomistów,  rozwój pracowników w kontekście zmian na rynku pracy.
Wykształcenie

 • Mgr Ekonomii - 1975
 • Dr nauk ekonomicznych - 1981
 • Dr habilitowany nauk ekonomicznych - 1999
 • Tytuł profesorski - 2012

Wykształcenie uzupełniające
Educational Leadership Program, George Washington University, US
Wybrane publikacje
 1. Academic Teachers’ Professional Identity in Poland in the Period of Changes, 21st Century Academic Forum Conference at Harvard, ISSN 2330-1236
 2. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, 2 (109), s. 15-33.
 3.  Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich a oczekiwania studentów związane ze studiami ekonomicznymi, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, (3), s. 47-66.
 4. Turystyka wśród celów życiowych studentów, Folia Turistica, 2018, nr 47, s.69-83
 5. Organizacje pozarządowe w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, w: Przegląd Organizacji, nr 2, 2020, ss. 20-27,
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, w: Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności. Mikołajczak Paweł (red.), 2020, ss. 95-125.
 7. The Level of Professionalization of Human Resource Management in Non-Governmental Organizations, w: How to be a successful organization? Mikołajczak Paweł, Ziomek Agnieszka (red.), 2020, ss. 46-68
Działalność dydaktyczna
Kierownik 11. edycji Studiów Podyplomowych Psychologia w biznesie.
Prowadzone przedmioty:
 • Studia podyplomowe: Rozwój osobisty i zawodowy, Rozwój kompetencji menedżerskich, Trening menedżerski, Warsztat menedżerski
 • Studia magisterskie: Współczesny rynek pracy, Managerial Skills, Metody i techniki rozwoju pracowników, seminarium magisterskie
 • Studia licencjackie: Psychologia w zarządzaniu, Competence diagnosis, Introduction to qualitative reseach,  Techniki uczenia się, Projektowanie i ocena szkoleń, Zarządzanie usługami społecznymi, seminarium licencjackie
Projekty i granty badawcze 

 • Kierownik badań statutowych Kształcenie ekonomistów w Polsce (do 2020)
 • Kierownik projektu Nauczyciele przedsiębiorczości finansowanego przez Biofarm Spółka z o.o. (2016-2017)
 • Kierownik zespołu badawczego ds. Zarządzania organizacjami non-profit (2015 - teraz)

Wyjazdy zagraniczne 
 • 2016  Fifths 21st CAF Conference in Harvard,  Boston, US
 • 2017  Congress of Political Economists, Miami, US
 • 2018 Congress of Political Economists, Jakarta, Indonezja,
 • 2019 Konferencja Międzynarodowa, Islandia
 • 2019 Staż Tiumen State University
Pełnione funkcje 
 • Kierownik Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr
 • Członek Rady Edukacji Menedżerskiej
 • Członek Komisji Programowej
Działalność pozaakademicka
Scientia Socialis Ltd. Lithuania – członek Editorial and Review Board Problems of Management in 21st Century.
Zainteresowania pozanaukowe
Podróże, literatura, muzyka, aktywność fizyczna.