W dniu 19 czerwca 2020 r. Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu Arkadiuszowi Bernalowi stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy naszemu pracownikowi!