W wyniku podziału Katedry Rachunkowości z dniem 1 października swą działalność zainaugurowała Katedra Rachunkowości Zarządczej (drugą powstałą katedrą jest Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej). 
Obszar badawczy pracowników Katedry Rachunkowości Zarządczej obejmują zagadnienia zarówno z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, jak również ekonomii i finansów. Badania w obu dyscyplinach prowadzone są z perspektywy przemian zachodzących w rachunkowości, jako systemie informacyjnym podmiotów stosujących rachunkowość. Obszarem badań objęte są między innymi organizacja rachunkowości, ewolucja potrzeb użytkowników informacji generowanych przez rachunkowość, wykorzystanie najnowszych technologii w procesie tworzenia informacji przez rachunkowość. 
Swym obszarem badawczym Katedra Rachunkowości Zarządczej scala aspekty rachunkowości zarządczej z innymi obszarami badań Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami tj. finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, tworząc spójny system informacyjny rachunkowości. Możliwa, a wręcz konieczna jest integracja metod rachunkowości zarządczej również z innymi dyscyplinami i dziedzinami nauki. 
W obszarze zainteresowań badawczych pracowników katedry, znalazły się w szczególności następujące kwestie: 
 • operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza, 
 • systemy informatyczne w rachunkowości, 
 • system informacyjny rachunkowości, 
 • rachunkowość społecznej odpowiedzialności, 
 • pomiar dokonań w sektorze finansów publicznych, 
 • nowoczesne technologie w rachunkowości (Blockchain, AI), 
 • czynniki wpływające na formę dostarczania i interpretację informacji generowanej przez rachunkowość, 
 • nowoczesne raportowanie biznesowe, 
 • raportowanie zintegrowane, 
 • raportowanie społeczne, 
 • etyczne dylematy w rachunkowości (w tym wynikające z implementacji nowoczesnych technologii).