Uczymy już od 34 925 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 1/2022

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej