Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 15/2020

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia