Uczymy już od 34 917 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 16/2019

w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020