Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 18/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2020 Rektora UEP w sprawie odwołania zajęć w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z późn. zm.)