Uczymy już od 34 926 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 2/2022

w sprawie przeprowadzania egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022