Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 24/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2017 Rektora UEP z dnia 26 stycznia 2017 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu