Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 24/2020

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dodatkowego elektronicznego obiegu zapotrzebowań na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz faktur związanych z ich realizacją