Uczymy już od 34 925 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 28/2020

w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19