Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 33/2017

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu