Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 36/2020

w sprawie przywrócenia świadczenia pracy na terenie Uczelni przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu niebędących nauczycielami akademickimi