Uczymy już od 34 917 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 37/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2020 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19