Uczymy już od 34 712 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 5/2017

w sprawie: powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu