Uczymy już od 34 917 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 5/2021

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2019 Rektora UEP (ze zm.)