Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 50/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu