Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 57/2016

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu