Uczymy już od 34 999 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 59/2021

w sprawie wprowadzenia Polityki udostępniania miejsc postojowych znajdujących się na terenach i w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i korzystania z tych miejsc