Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 76/2020

w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021